ការចែករំលែកទុកកេរ្តិ៍ដំណែលសុឆន្ទៈ ហើយជួយគំាទ្រថែរក្សាអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងប្រកបដោយសីលធម៌ល្អនៅសម្រាប់ថ្ងៃស្អែក។

សូមអរគុណចំពោះការគិតគូ និងការផ្តល់ជូនជាអំណោយ ការគំាទ្រដល់សាលាអន្តរជាតិផាល អូស្រ្តាលី ។នេះអំណោយដល់សាលាអន្តរជាតិ ផាល និងសិស្សានុសិស្ស និងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេ ។ អំណោយនេះហើយគឺជា អ្វីដែលបានបញ្ជាក់ពីឆន្ទៈរបស់អ្នក ដែលនឹងរួមចំណែកដល់អនាគតនៃសាលា ខណៈពេលដែលអ្នកសោយសុខនឹងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកនៅក្នុងជីវិត។ ការតាំងចិត្តរបស់អ្នកនឹងគាំទ្រសិស្សដោយផ្ទាល់តាមរយៈមធ្យោបាយកែរលម្អរ និងឱកាសសិក្សា ។ អ្នកនឹងជួយគាំទ្រសិស្សរបស់យើងក្នុងការខិតខំរបស់ពួកគេដើម្បីសម្រេចបាននូវជោគជ័យក្នុងផ្លូវណាមួយដែលពួកគេចង់ដើរនាពេលអនាគត ។

អំណោយអាចត្រូវបានធ្វើឡើងតាមវិធីជាច្រើនដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីបំណងប្រាថ្នា និងកាលៈទេសៈរបស់អ្នក ហើយអាចជាអំណោយនៃទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនដែលបានកំណត់ (ដូចជាភាគហ៊ុន ឬទ្រព្យសម្បត្តិ) ជាផលបូកថេរ ឬភាគរយនៃអចលនទ្រព្យរបស់អ្នក ។ យើងលើកទឹកចិត្តអ្នកឱ្យពិភាក្សាអំពីគំនិត និងផែនការរបស់អ្នកសម្រាប់ការស្នើសុំរបស់អ្នកជាមួយនាយកសាលារបស់យើង (លោក ប៉ាល់ បញ្ញា) ប្រសិនបើអ្នកចង់រៀបចំអំណោយរបស់អ្នកទៅតាមគោលបំណងជាក់លាក់ណាមួយ។ តាមរយៈការជូនដំណឹងដល់សាលាអំពីសំណើដែលអ្នកចង់បាន អ្នកជួយដល់ផែនការដ៏យូរអង្វែងរបស់សាលា ដើម្បីគាំទ្រដល់គំនិតផ្តួចផ្តើមសំខាន់ៗនាពេលអនាគត ហើយលើសពីនេះ សាលាមានឱកាសថ្លែងអំណរគុណពេញមួយជីវិតរបស់អ្នក ។

រាល់ការឆ្លើយឆ្លងជាមួយសាលាគឺរក្សាជាការសម្ងាត់ ។

Current Progress
Current Progress
Current Progress
Current Progress


អ្នកអាចបញ្ចូនការស្នើសុំនៅពេលអ្នកសរសេរ ឬធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពឆន្ទៈរបស់អ្នក ឬគ្រាន់តែបន្ថែមមួយជាទម្រង់ codicil សាមញ្ញ (ទម្រង់គំរូ codicil) ទៅនឹងឆន្ទៈដែលមានស្រាប់របស់អ្នក។


ក្នុងករណីណាក៏ដោយ យើងណែនាំអ្នកឱ្យស្វែងរកដំបូន្មានប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈពីទីប្រឹក្សាច្បាប់ដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីធានាថាការចង់បានរបស់អ្នកត្រូវបានកត់ត្រាក្នុងលក្ខណៈចងជាច្បាប់ ។ 


វាក៏សំខាន់ផងដែរក្នុងការពិគ្រោះជាមួយមនុស្សជាទីស្រលាញ់របស់អ្នកអំពីបំណងរបស់អ្នក ហើយប្រាប់ពួកគេថាការផ្តល់អំណោយដល់សាលាអន្តរជាតិផាល មានសារៈសំខាន់សម្រាប់អ្នក ហើយវាអាចជួយឱ្យប្រាកដថាបំណងប្រាថ្នាចុងក្រោយរបស់អ្នកត្រូវបានអនុវត្ត។ 

ពាក្យស្នើរសុំអំណោយ៖

"ខ្ញុំជូន  ដោយមិនគិតពន្ធអាករ ឬកាត់កងអ្វីឡើយទៅដល់សាលាអន្តរជាតិ ផាល អូស្ដ្រាលី ដែលមានទីតាំងនៅផ្លូវ ៧មករា ក្រុងសៀមរាប នៃ [ បញ្ចូលការពិពណ៌នាអំពីអំណោយ សូមមើលខាងក្រោមសម្រាប់ឧទាហរណ៍] ដើម្បីអនុវត្ត [ ជ្រើសរើស គោលបំណងនៃសំណើរ - សូមមើលខាងក្រោមសម្រាប់ឧទាហរណ៍] ។

 ខ្ញុំសូមប្រកាសថា មានតែនាយកសាលាទេដែលមានសិទ្ធឃើញបង្កាន់ដៃរបស់សាលាអន្តរជាតិផាល ហើយនឹងត្រូវបានរក្សាជាការសម្ងាត់ពីអ្នកខាងក្រៅ ។

ឧទាហរណ៍នៃការរៀបរាប់ពីអំណោយ៖

  • ទ្រព្យសម្បត្តិដែលនៅសល់របស់ខ្ញុំទាំងអស់ ។ 
  • ___ ភាគរយនៃអចលនទ្រព្យដែលនៅសល់របស់ខ្ញុំ 
  • ផលបូកនៃ $__________
  • ភាគហ៊ុននិងការប្រាក់ទាំងអស់របស់ខ្ញុំទៅលើអចលនទ្រព្យដែលមានទីតាំងនៅ [អាសយដ្ឋានអចលនទ្រព្យ]
  • ភាគហ៊ុនទាំងអស់របស់ខ្ញុំនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដែលបានចុះបញ្ជីជាសាធារណៈ
  • ភាគហ៊ុនទាំងអស់របស់ខ្ញុំនៅក្នុង [XYZ] Pty Limited

ឧទាហរណ៍នៃការរៀបរាប់ពីគោលបំណង

  • សម្រាប់គោលបំណងទូទៅ។
  • ក្នុងការផ្តល់ [មហាវិទ្យាល័យ . តន្ត្រី សិល្បៈ វិទ្យាសាស្ត្រ កីឡា] ថ្លៃសិក្សា កម្មវិធី ឧបករណ៍ និងអគារដែលបានសម្រេច
  • ការអភិវឌ្ឍ ការជំនួស ឬថែទាំអគារសិក្សា និងទីធ្លា

ជាថ្មីម្តងទៀត យើងសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការគាំទ្រដ៏សប្បុរសមកកាន់សាលាអន្តរជាតិ ផាល និងជំនួយរបស់អ្នកក្នុងការធ្វើឱ្យសាលាក្លាយជាកន្លែងអប់រំដ៏ពិសេស និងជាសាលាជម្រើសសម្រាប់អ្នកដឹកនាំដ៏ប្រសើរនាពេលអនាគត។

>