សកម្មភាពក្រៅកម្មវិធីសិក្សា និងសហកម្មវិធីសិក្សាយើងផ្តល់ជូនសិស្សនូវសកម្មភាពបន្ថែម និងកម្មវិធីសិក្សាជាច្រើន ដើម្បីជួយពួកគេអភិវឌ្ឍជំនាញ ដែលនឹងនាំពួកគេទៅរកភាពជោគជ័យក្រោយបញ្ចប់ការសិក្សារៀនសូត្រ ។

សកម្មភាពក្រៅកម្មវិធីសិក្សា និងសហកម្មវិធីសិក្សានៅសាលាអន្តរជាតិ ផាល រួមមាន៖

ការនិយាយត្រូវ - ការនិយាយជាសាធារណៈ

សិស្សរបស់យើងចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងការនិយាយពេញសាលាដែលហៅថា សុន្ទរកថាត្រឹមត្រូវ ។ សុន្ទរកថាត្រឹមត្រូវ គឺជាការប្រកួតប្រជែងនិយាយជាសាធារណៈរបស់សាលាអន្តរជាតិផាល ដែលជួយសិស្សានុសិស្សបណ្ដុះនូវគុណសម្បត្តិបុគ្គលដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានតាមរយៈការស្វែងយល់អំពីប្រធានបទទូទៅនៅលើសកលលោក និងការបង្រៀនរបស់ព្រះពុទ្ធ។ វាជួយសិស្សឱ្យយល់កាន់តែច្បាស់អំពីគុណតម្លៃនៃការអភិវឌ្ឍជំនាញដូចជាការនិយាយជាសាធារណៈ។

សិស្សយកឈ្នះលើភាពភ័យខ្លាច និងកង្វល់ក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេ ដោយអនុវត្តការនិយាយរបស់ពួកគេឥតឈប់ឈរ អនុញ្ញាតឱ្យពួកគេយល់ពីខ្លួនឯងនៅក្នុងពន្លឺថ្មីមួយ។ តាមរយៈសុន្ទរកថារបស់ពួកគេ សិស្សានុសិស្សបង្កើតនូវភាពក្លាហាន និងភាពជឿជាក់ដ៏អស្ចារ្យ ដែលជាលក្ខណៈសំខាន់ ២ ដែលត្រូវមានសម្រាប់ភាពជោគជ័យនាពេលអនាគតរបស់ពួកគេ នៅក្នុងកម្លាំងពលកម្មនៃសតវត្សទី ២១

សុន្ទរកថាត្រឹមត្រូវជួយសិស្សឱ្យអភិវឌ្ឍទំនុកចិត្ត ភាពក្លាហាន និងការយល់ដឹងកាន់តែច្រើនអំពីរបៀបនៃព្រះធម៌ទាក់ទងនឹងជីវិតរបស់ពួកគេ។ វាជាកន្លែងបណ្តុះបណ្តាលមួយរបស់សាលាអន្តរជាតិផាល ដែលអនុញ្ញាតឱ្យសិស្សរៀនព្រះធម៌តាមរយៈបទពិសោធ និងការអនុវត្ត ។

ការងារត្រូវ - សិល្បៈច្នៃប្រឌិត និងការសម្តែង

នៅ សាលាអន្តរជាតិផាល សិស្សគ្រប់រូបមានឱកាសចូលរួមជាមួយវប្បធម៌ច្នៃប្រឌិត និងសិល្បៈសម្តែង (CAPA) របស់សាលា។ សិស្សានុសិស្សអាចចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សិល្បៈផ្សេងៗ ទាំងការសម្តែង ឬទទួលយកតួនាទីជាក្រុមការងារនៅពីក្រោយឆាក ។

ឱកាស CAPA រួមមាន គណៈកម្មាធិការ CAPA, ក្រុមចម្រៀង, ក្រុមតន្រ្តីឆាក, ក្លឹបសិល្បៈ និងការប្រកួតប្រជែង "សកម្មភាពត្រឹមត្រូវ" ប្រចាំឆ្នាំ។


ការចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវ - ការប្រកួតប្រជែងធ្វើម្ហូប

សិស្សចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងធ្វើម្ហូបទូទាំងសាលាដោយមានឪពុកម្តាយជាអ្នកសម្របសម្រួល និងជាគណៈកម្មការ។ តាមរយៈការធ្វើម្ហូបនៅផ្ទះ សិស្សទទួលបានការយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីវប្បធម៌ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ និងរៀនឱ្យតម្លៃចំពោះអត្ថន័យនៅពីក្រោយប្រពៃណីវប្បធម៌

ឧទាហរណ៍ តាមរយៈការបង្កើតនំបញ្ចុក សិស្សរៀនអំពីប្រភពដើម និងបរិបទនៃម្ហូបនៅក្នុងអាណាចក្រខ្មែរ។ ជាងនេះទៅទៀត សិស្សានុសិស្សបង្កើនការដឹងគុណកាន់តែច្រើនចំពោះការលះបង់ដែលឪពុកម្តាយបានធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីជួយពួកគេឱ្យរីកចម្រើន

ការរៀបចំគ្រឿងផ្សំជាមួយឪពុកម្តាយរបស់ពួកគេ សិស្សបង្កើតការដឹងគុណចំពោះអ្នកមានគុណដោយការយល់ដឹងពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ឪពុកម្តាយក្នុងការរៀបចំអាហារប្រចាំថ្ងៃ។ លើសពីនេះ ការប្រកួតប្រជែងធ្វើម្ហូបនេះ រៀបចំសិស្សឱ្យមានអនាគត ដោយអនុញ្ញាតឱ្យពួកគេអភិវឌ្ឍជំនាញធ្វើម្ហូបក្នុងជីវិត ។

ការព្យាយាមត្រូវ - កីឡានៅ សាលាអន្តរជាតិផាល អូស្រ្តាលី

សាលាអន្តរជាតិ ផាល អូស្រ្តាលី មានការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នុងការកំណត់គោលដៅប្រកបដោយមហិច្ឆតា ហើយសិស្សនៅទីនេះប្រាថ្នាចង់ក្លាយជាអត្តពលិកល្អបំផុតដែលពួកគេអាចធ្វើបាន។ កិត្តិយសនៃការតំណាងឱ្យសាលានៅក្នុងសង្វៀនកីឡាគឺត្រូវបានបន្តដោយទឹកចិត្តសិស្សរបស់យើង ។

យើងលើកទឹកចិត្តសិស្សទាំងអស់ឱ្យស្វែងយល់ពីចំណង់ចំណូលចិត្ត និងទេពកោសល្យកីឡារបស់ពួកគេ សិស្សានុសិស្សចូលរួមក្នុងកីឡាជាច្រើនប្រភេទជារៀងរាល់សប្តាហ៍ ទាំងការប្រកួតនិងមិនប្រកួតប្រជែង។ ពួកគេត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឱ្យសម្រេចបាននូវស្តង់ដារខ្ពស់បំផុតទាំងនៅក្នុងការសម្តែង នៅលើទីលាន និងអាកប្បកិរិយារបស់ពួកគេនៅក្នុង និងក្រៅទីលាន។

ការស្ម័គ្រចិត្ត និងសេវាបង្រៀន

ស្របតាមគោលការណ៍ព្រះពុទ្ធសាសនាមូលដ្ឋានរបស់យើងគឺលើកទឹកចិត្តសិស្សឱ្យដើរតាមគោលដៅភ្លោះនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំ និងការផ្តល់ឱ្យដោយមិនគិតពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដល់សហគមន៍។ ចុងក្រោយសិស្សានុសិស្សត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឱ្យធ្វើការស្ម័គ្រចិត្ដលើផ្នែកមួយចំនួន សប្បុរសធម៌ទាំងផ្នែកសង្គម និងផ្នែកអារម្មណ៍ ។

សកម្មភាពទាំងនេះជួយសិស្សអភិវឌ្ឍភាពជាអ្នកដឹកនាំ និងភាពប៉ិនប្រសប់ក្នុងការរៀបចំ ក៏ដូចជាការបង្រៀនពួកគេឱ្យយល់ចិត្តអ្នកដទៃដែលមិនសូវមានសំណាង និងឱ្យតម្លៃចំពោះភាពល្អប្រសើររបស់ពួកគេផ្ទាល់។ វាជាកត្តាសំខាន់ដែលសិស្សរៀនពីតម្លៃនៃការបំពេញតម្រូវការរបស់អ្នកដទៃ និងសហគមន៍ដោយចូលរួមក្នុងសកម្មភាពដែលមិនគិតពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួន។

>