យើងផ្តល់ឱ្យយុវជននូវជំនាញ និងចំណេះដឹងជាក់ស្តែង ដើម្បីអភិវឌ្ឍភាពប៉ិនប្រសប់របស់មនុស្ស ដើម្បីឱ្យអនាគតរបស់ពួកគេកាន់តែប្រសើរឡើង។

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ជម្រើសថ្មីរបស់កម្ពុជាក្នុងវិស័យអប់រំសម្រាប់ថ្នាក់ទី១ដល់ទី១២

១- សាលាឯកជនកំពូល 45 នៅ NSW HSC 2022
២- វិទ្យាល័យកំពូលទាំង 100 នៅ NSW HSC ឆ្នាំ 2022
៣- ទី១ ក្នុងតំបន់សម្រាប់កម្មវិធីវាយតម្លៃជាតិឆ្នាំ 2019 សាលាអក្ខរកម្ម និងលេខ (NAPLAN)
៤- ទី២នៅ NSW សម្រាប់ភាគរយខ្ពស់បំផុតនៃនិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាឆ្នាំ 12 បានទទួល 95+ ATAR ក្នុងឆ្នាំ 2022 HSC

ហេតុអ្វីត្រូវជ្រើសរើសសាលាអន្តរជាតិផាល?

យើងបណ្តុះអ្នកដឹកនាំដ៏ល្អឥតខ្ចោះនាពេលអនាគត

សាលារបស់យើងប្រកាន់ខ្ជាប់នូវបាវចនារបស់យើងគឺ "ការត្រាស់ដឹងតាមរយៈប្រាជ្ញា សីលធម៌ និងភាពឧស្សាហ៍ព្យាយាម" ដោយណែនាំសិស្សរបស់យើងទៅកាន់ការរំដោះខ្លួន និងភាពជោគជ័យតាមរយៈប្រាជ្ញា ឧត្តមភាពសិក្សា និងសីលធម៌ត្រឹមត្រូវ។

យើងជួយសិស្សឱ្យអភិវឌ្ឍគុណតម្លៃនៃសីលធម៌ដ៏ឆ្នើម

វប្បធម៌របស់សាលាយើងបង្កើតសុខុមាលភាព និងគោលបំណងសិស្សរបស់យើង ហើយពង្រឹងទំនាក់ទំនងពួកគេជាមួយឪពុកម្តាយ និងសហគមន៍យ៉ាងទូលំទូលាយ។ តាមរយៈការបណ្តុះសីលធម៌ ប្រាជ្ញា និងភាពឧស្សាហ៍ព្យាយាមដល់សិស្សរបស់យើង យើងជួយពួកគេក្នុងការអភិវឌ្ឍកម្រិតនៃការគោរព វិន័យ និងភាពមិនអាត្មានិយម ដែលកម្រឃើញក្នុងយុវវ័យដទៃទៀត។

យើងជួយសិស្សរបស់យើងឱ្យសម្រេចបាននូវឧត្តមភាពសិក្សា

យើងផ្តល់ជូនសិស្សរបស់យើងនូវការអនុវត្តការអប់រំប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត ឱកាសក្លាយជាអ្នកដឹកនាំ និងបទពិសោធសេវាកម្មទៅលើសហគមន៍។ សិស្សរបស់យើង ជាធម្មតា ទទួលបាននូវការផ្តល់ជូនអាហារូបករណ៍ពីសាកលវិទ្យាល័យនានាទូទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលី។

 

"សាលាអន្តរជាតិផាល ទទួលស្គាល់ថាភាពវៃឆ្លាតក្នុងការសិក្សាដោយខ្លួនឯងគឺមិនគ្រប់គ្រាន់ទេ។ មនុស្សត្រូវមានប្រាជ្ញានិងសីលធម៌ ទើបភាពវៃឆ្លាតរបស់ពួកគេអាចផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់ពិភពលោក"

Mr. Panha Pal, Founding Principal

The teachings of the Buddha are integrated into our students' education, which helps to instil good morals and respect for elders.

>