ទស្សនវិជ្ជានៃសាលារបស់យើងចក្ខុវិស័យរបស់យើង

បង្កើតសាលាដែលមានប្រព័ន្ធអប់រំតាមមាគ៌ាព្រះពុទ្ធសាសនាបែបបស្ចិមប្រទេស ក្នុងការចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាអ្នកចម្បាំងព្រះធម៌ដែលជាអ្នកបំភ្លឺពិភពលោក។

បេសកកម្មរបស់យើង

បង្កើនចំនួនអ្នកចម្បាំងព្រះធម៌ដ៏ឆ្លាតវៃក្នុងពិភពលោកដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់មាតាធម្មជាតិនិងសត្វដែលមានវិញ្ញាណទាំងអស់។

គុណតម្លៃរបស់យើង

សាលាត្រូវបានទទួលស្គាលថាដូចជាមន្ទីរពេទ្យសមធម៌មួយដែលផ្តល់សេវាកម្មដល់មនុស្សក្នុងសហគមន៍

ខណៈពេលដែលគ្រូពេទ្យព្យាបាលមនុស្សប្រឆាំងនឹងជំងឺ ហើយចិញ្ចឹម បីបាច់មនុស្សដែលឲ្យមានសុខភាពល្អផ្នែករាងកាយ ប្រៀបបាននឹងគ្រូដ៏ស្ទាត់ជំនាញម្នាក់ណែនាំសិស្សឲ្យចេះពីរបៀបនៃការចៀសផុតពីជំងឺផ្សេងៗ ព្រមទាំង ការឈឺចាប់ផ្លូវចិត្តដោយការប្រើថ្នាំបង្ការតាមរយៈប្រាជ្ញាដ៏ឆ្លាតវៃ និងការសិក្សា ការប្រព្រឹត្តដោយសីលធម៌ ទៀងត្រង់។ ដូច្នេះ លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ ជាអ្នកថែរក្សាអ្នកចម្បាំងព្រះធម៌ (Dhamma Warriors).

>